Otázka:

Slovo hrúbka sa píše s dlhým ú, keď ho používame napr. vo význame chyby v diktáte?

Heslá:

hrúbka

Odpoveď:

Slovo hrúbka s významom „hrubá chyba“ sa píše s dlhým ú (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 15. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hrúbka