Otázka:

Aký je správny tvar podstatného mena rúčka v genitíve množného čísla?

Heslá:

rúčka, rúčok

Odpoveď:

 

 

Slovo rúčka má v genitíve plurálu tvar rúčok. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde sa pri podstatných menách uvádzajú aj prípony genitívu jednotného čísla (pri ženských podstatných menách aj genitívu množného čísla), prípadne aj iných pádov, ak sú odlišné od príslušného skloňovacieho vzoru.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že slovo sada je subštandardné, nepatrí do spisovnej slovenčiny. Možno ho nahradiť slovami set alebo súbor.


Otázka z 14. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rúčka