Otázka:

Správne sa píše zahrňujú, zahŕňajú alebo zahrnujú?

Heslá:

zahŕňať, zahrnovať

Odpoveď:

 

 

Nedokonavé sloveso zahŕňať, zahrnovať má v 3. osobe množného čísla tvar zahŕňajú, zahrnujú. Slovesný tvar zahrňujú je nesprávny.


Otázka z 14. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zahŕňať