Otázka:

Existuje slovenský preklad slova hypogeum (angl.) / hipogeo (špan.)?

Heslá:

hypogeum

Odpoveď:

Slovo hypogeum sa uvádza vo Veľkom slovníku cudzích slov (Vydavateľstvo SAMO 2008) s týmto významom: „1. etruský komorový hrob neskoršej vývojovej fázy Etruskov; 2. pohrebisko v podzemí“.


Otázka z 14. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hypogeum