Otázka:

Od pondelka do piatka, alebo od pondelka do piatku? Ktorá možnosť je správna?

Heslá:

piatok, do piatka

Odpoveď:

 

 

 

Slovo piatok má v genitíve jednotného čísla tvar piatka. V staršom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) sa ešte uvádzal dvojtvar piatku/piatka, ale v platných kodifikačných príručkách, ktorými sú Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000), sa uvádza už len tvar piatka (porov. uvedené lexikografické príručky, ktoré sú dostupné na webovej stránke JÚĽŠ SAV slovniky.juls.savba.sk).


Otázka z 14. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu piatok
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku