Otázka:

Čo nasleduje za vyjadrením peňažnej sumy, keď neuvádzame haliere?

Heslá:

EUR, €, suma

Odpoveď:

Otázka týkajúca sa písania peňažných súm nie je jazyková, no v STN 016910 Pravidlá písania a úpravy písomností sa uvádza, že pri písaní súm bez halierov (teraz bez centov) za poslednou číslicou nasleduje desatinná čiarka a dve nuly alebo dva spojovníky 23,00 EUR alebo 23,-- EUR (namiesto trojpísmenového kódu meny EUR, ktorý sa používa predovšetkým v bankovom styku, možno použiť aj značku meny €).

 


Otázka z 20. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu EUR