Otázka:

Je správne slovné spojenie rímska číslica, alebo rímske číslo?

Heslá:

rímska číslica, rímske číslo

Odpoveď:

 

 

Štylisticky neutrálne slovné spojenie je rímska číslica. V hovorovom štýle sa v tomto spojení namiesto slova číslica používa aj slovo číslo.


Otázka z 13. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rímska číslica