Otázka:

Ako sa správne píšu stupne Celzia?

Heslá:

ºC, teplota

Odpoveď:

Značka jednotky Celziovej teploty (ºC) sa od číselnej hodnoty oddeľuje medzerou a medzi značkou stupňa º a písmenom C sa nedáva medzera: 3 ºC (na rozdiel od zápisu značky jednotky rovinného uhla – uhlového stupňa (º), ktorá sa píše tesne za číselnou hodnotou bez medzery: pravý uhol má 90º).


Otázka z 16. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 19. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ºC