Otázka:

Letel výr a zo zeme sa zdvihol vír. Nad zemou sa výry/víry stretli. Ktoré zo slov výry/víry je v tej vete správne?

Heslá:

výr, vír

Odpoveď:

Slová výr (sova) a vír (krúživý pohyb vody alebo vzduchu) sú homonymá. To znamená, že rovnako znejú, ale majú odlišný význam aj odlišnú grafickú podobu. Uvedená veta sa dá vysloviť, ale nie napísať, lebo homonymá nemôžu mať spoločný tvar množného čísla. Odporúčame Vám vetu zmeniť takto: Nad zemou sa priblížil výr k víru. (Slovo stretnúť sa bolo v tejto vete nesprávne použité).

 


Otázka z 03. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu výr