Otázka:

Je pravda, že skrinka na topánky sa volá obuvnica?

Heslá:

topánkovník, obuvnica, botník

Odpoveď:

Skrinka na topánky má v slovenčine jednoslovné pomenovanie topánkovník, ktoré sa uvádza aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). Pravda, toto pomenovanie sa akosi neujalo medzi používateľmi slovenského jazyka, v Slovenskom národnom korpuse (prim-6.0.30-public-sk) sa našlo iba 8 dokladov na používanie slova topánkovník, pričom na bohemzimus botník, ktorý sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný výraz, sa v korpuse našlo až 57 dokladov. Pomenovanie obuvnica navrhoval jazykovedec Ivan Masár v odpovedi pracovníkom nábytkového závodu v Prešove, ktorí hľadali vhodný názov pre svoj výrobok. Odpoveď bola publikovaná v Slovenskej reči (roč. 30, 1965, s. 61 – 62). Slovo obuvnica je síce utvorené správne (ako poklad – pokladnica, múka – truhla na múku múčnica, obilie – zásobáreň obilia obilnica), ale neujalo sa a v jazykovej praxi sa nepoužíva. V korpuse ani na internete sme naň nenašli jediný doklad a v kontexte súčasnej slovenčiny pôsobí toto pomenovanie umelo. V súčasnosti Vám odporúčame používať naďalej viacslovné pomenovania ako skrinka/polica/stojan na topánky, topánková skrinka, polička/polica na obuv alebo jednoslovné pomenovanie topánkovník.

 


Otázka z 12. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu topánkovník