Otázka:

Existuje v slovenčine výraz vysoké technológie? V angličtine je to high tech.

Heslá:

high-tech, hi-tech, vyspelé technológie, špičkové technológie, vysoké technológie

Odpoveď:

 

Overili sme si, že spojenie vysoké technológie sa v súčasnosti v slovenčine skutočne používa (hoci pomerne zriedkavo), nie sme však presvedčení o správnosti daného spojenia v súvislosti s pojmom, ktorý má pomenúvať. Anglické prídavné meno high má totiž viac významov, okrem iného aj význam „vyspelý“ a spojenie high technologies Vám odporúčame prekladať ako vyspelé technológie alebo špičkové technológie. Tieto výrazy sa v podobných súvislostiach bežne používajú (častejšie vyspelé technológie), o čom sa môžete presvedčiť napríklad na internete. Okrem toho sa v slovenčine používa aj samotný výraz high-tech (i hi-tech), ktorý sa uvádza v slovenských slovníkoch cudzích slov. V  akademickom Slovníku cudzích slov (2005) sprístupnenom v elektronickej verzii na stránke http://slovniky.korpus.sk je spracovaný ako nesklonné prídavné meno s významom „založený na vyspelej technológii“.


Otázka z 11. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu high-tech