Otázka:

Dobrý deň, aké je správne poradie mena, priezviska a titulu pri uvádzaní údajov na informačných tabuľkách pri dverách?

Heslá:

meno, priezvisko, titul

Odpoveď:

Pri uvádzaní údajov na informačných tabuľkách pri dverách možno pripustiť aj poradie meno, priezvisko, titul (ak sa titul od mena oddelí čiarkou). Uvedený spôsob nie je v rozpore s pravopisnými pravidlami a je v kompetencii príslušnej inštitúcie.


Otázka z 02. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu meno