Otázka:

Z akého základu sú vytvorené slová hlboký a hĺbkový?

Heslá:

hlboký, hĺbkový

Odpoveď:

Prídavné mená hlboký hĺbkový sú obe utvorené z podstatného mena hĺbka, no je medzi nimi významový rozdiel (porov. Krátky slovník slovenského jazyka). Keďže v prípade označenia skupiny svalov, ktoré sa nachádzajú pod povrchovou vrstvou svalov, ide o vyjadrenie toho, že sú uložené hlbšie, odporúčame uprednostniť prídavné meno hĺbkový – hĺbkové svaly. Prídavné meno hĺbkový sa používa v anatomickom názvosloví ako ekvivalent latinského profundus, napr. v názvoch svalov musculus flexor digitorum profundus – hĺbkový ohýbač prstov musculus transversus perinei profundus – hĺbkový priečny hrádzový sval (porov. Anatomické názvoslovie,  Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1962).


Otázka z 06. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu hlboký