Otázka:

Píše sa správne Okružná ulica alebo ulica Okružná?

Heslá:

ulica, Okružná ulica, Panská ulica

Odpoveď:

Prídavné meno vo funkcii zhodného prívlastku stojí v slovenčine pred nadradeným podstatným menom. Ak je v názve ulice použitý zhodný prívlastok, stojí pred slovom ulica, napr. Okružná ulica, Panská ulica.


Otázka z 21. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 14 odpovedí k heslu ulica