Otázka:

V akom význame sa používa sloveso viktimizovať?

Heslá:

viktimizovať

Odpoveď:

Sloveso viktimizovať sa používa vo význame „urobiť z niekoho obeť“ a prídavné meno viktimizačný sa môže vzťahovať na proces, keď sa z človeka stáva obeť. V slovenčine nemáme k uvedeným slovám príslušné domáce jednoslovné ekvivalenty, možno ich nahradiť len viacslovným, opisným spôsobom. Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, možno prídavné meno viktimizačný nahradiť opisne napr. takto: Ženy, ktoré nemajú k dispozícii takéto služby, opakovane poukazujú na to, že sa častejšie stávajú obeťami  – ich skúsenosťou je, že by opakovane nepodali trestné oznámenie, pretože okrem zdĺhavého procesu a zvýšeného ohrozenia zo strany páchateľa spravidla nedosiahli očakávaný výsledok.


Otázka z 20. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viktimizovať