Otázka:

Je výraz pomáhajúce profesie spisovný?

Heslá:

pomáhajúce profesie

Odpoveď:

Označenie pomáhajúce profesie je ustálené v oblasti sociálnej práce.


Otázka z 20. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pomáhajúce profesie