Otázka:

Ako je správne: šatníková skriňa alebo šatňová skriňa?

Heslá:

šatníková skriňa, šatňová skriňa

Odpoveď:

 

Spojenia šatníková skriňa aj šatňová skriňa sú z jazykového hľadiska správne, obe sa používajú, ale v odlišných významoch. Spojením šatníková skriňa sa pomenúva veľká skriňa na uschovávanie šiat v domácnosti, šatník. Spojením šatňová skriňa alebo častejšie šatňová skrinka sa pomenúva skrinka v šatniach (podnikov, škôl, telovýchovných alebo zdravotníckych zariadení a pod.), kde si zamestnanci, študenti, športovci, resp. klienti môžu uložiť oblečenie a iné veci, keď sa prezliekajú).


Otázka z 11. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šatníková skriňa