Otázka:

Ako sa skloňuje slovo šálka? Zaujíma ma najmä genitív množného čísla, na internete som našiel tvar "šálk", čo mi pripadá nelogické.

Heslá:

šálka, šálky

Odpoveď:

 

 

Slovo šálka sa skloňuje takto: šálka – do šálky – šálke – vidím šálku – o šálke – so šálkou; šálky – do šálok – šálkam – vidím šálky – o šálkach – so šálkami.

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde sa pri podstatných menách uvádzajú aj koncovky genitívu jednotného čísla (pri ženských podstatných menách aj genitívu množného čísla), prípadne aj iných pádov, ak sú odlišné od príslušného skloňovacieho vzoru.


Otázka z 11. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu šálka