Otázka:

Z akého základu vzniklo prídavné meno súťažiaci? Aký iný výraz môžeme použiť pre účastníka súťaže? Kedy sa používa slovo súťažný?

Heslá:

súťažný, súťaž, súťažiaci

Odpoveď:

 

Prídavné meno súťažiaci vzniklo z príčastia súťažiaci a možno ním označiť aj športovca, ktorý práve teraz nesúťaží, teda takého, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na športových súťažiach. Vo význame „účastník súťaže“ možno použiť iba slovo súťažiaci (bez slova športovec), ktoré tu má funkciu podstatného mena.

Prídavné meno súťažný utvorené zo slova súťaž sa používa napríklad v spojeniach súťažný poriadok, súťažný program, súťažná prehliadka, súťažný film, súťažný festival, súťažný šport, teda väčšinou s neživými objektmi. Spojenie súťažný športovec sa používa zriedkavo.

Pre úplnosť dodávame, že v protiklade k pomenovaniu rekreačný športovec sa používa označenie aktívny športovec. 

 


Otázka z 30. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu súťažný