Otázka:

Ktorý z nasledujúcich tvarov je lepšie používať v slovenských technických normách: "Všetky incidenty musia byť zaznamenané" alebo "Všetky incidenty sa musia zaznamenať"?

Heslá:

pasívum

Odpoveď:

Aj keď sa v odbornom štýle používajú opisné pasívne tvary, i tu treba zvážiť vhodnosť a mieru ich používania. Preto sa uprednostňujú formulácie so zvratným pasívom. To by sme odporúčali aj vo Vašom prípade a namiesto vety Všetky incidenty musia byť zaznamenané by sme použili formuláciu Všetky incidenty sa musia zaznamenať.


Otázka z 10. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pasívum