Otázka:

Ako sa píše názov rakúsko-uhorská ríša, resp. rakúsko-uhorská monarchia - s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

rakúsko-uhorská monarchia, rakúsko-uhorská ríša

Odpoveď:

Názvy rakúsko-uhorská ríša, rakúsko-uhorská monarchia sa píšu s malým začiatočným písmenom. Charakter vlastného mena má názov Rakúsko-Uhorsko (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www. slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 10. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rakúsko-uhorská monarchia