Otázka:

Aký je pôvod slova sused?

Heslá:

sused

Odpoveď:

Podľa Stručného etymologického slovníka slovenčiny (2015) slovo sused pochádza z praslovanského *sǫ-sědъ, doslova "kto (niekde s niekým) spolu sedí, je usadený, žije ap.".

 

 

 

 

 


Otázka z 04. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sused