Otázka:

Dobrý deň, aký je pôvod slova sused?

Heslá:

sused

Odpoveď:

Podľa Českého etymologického slovníka sa slovo sused skladá zo skrátenej predpony su- vo význame „spolu, dohromady“ a základu -sed odvodeného od slovesa sedieť vo význame „sídliť, bývať“, teda slovo sused možno vysvetliť ako „kto spoločne s niekým sídli“.


Otázka z 04. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sused