Otázka:

Je slovo aerolínie spisovné? Nenašiel som ho v žiadnom kodifikačnom ani inom slovníku. Ako sa skloňuje?

Heslá:

aerolínia, aerolínie

Odpoveď:

Slovo aerolínie je spisovné a uvádza sa aj v lexikografických príručkách, ale do vyhľadávača musíte zadať jednotné číslo, teda slovo aerolínia (všetky slovníky sú takto koncipované, podstatné mená sa vždy uvádzajú v nominatíve jednotného čísla). Slovo aerolínia sa skloňuje podľa vzoru ulica, v množnom čísle má však variantné prípony (podobne ako napr. meno Mária): aerolínie – do aerolínií – aerolíniám – (navštívim) aerolínie – o aerolíniách – s aerolíniami.


Otázka z 09. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aerolínia