Otázka:

Priestor, na ktorom prebieha parkúrové skákanie koní, sa označuje ako kolbisko, resp. kolbište. Ktoré z týchto dvoch slov je správne?

Heslá:

kolbište, kolbisko

Odpoveď:

 

 

V Slovníku súčasného slovenského jazyka h – l (2011) sa slová kolbištekolbisko uvádzajú ako varianty, je teda na Vás, ktoré budete používať. Odporúčame Vám nepoužívať v jednom texte striedavo oba výrazy, vždy si treba vybrať jeden.


Otázka z 09. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kolbište