Otázka:

Dobrý deň, súvisia spolu slová Tatár a Tatry? Aký majú pôvod?

Heslá:

Tatár, Tatry

Odpoveď:

 

Etnonymum Tatár a geografický názov Tatry etymologicky spolu nesúvisia.

Pôvod názvu slovenského pohoria Tatry sa uvádza v publikácii Zeměpisná jména Československa autorov Ivana Luterera, Milana Majtána a Rudolfa Šrámka, ktorá vyšla v Prahe vo vydavateľstve Mladá fronta v roku 1982. Pri hesle Tatry nájdeme vysvetlenie: „Meno Tatry (skôr tiež Tatra) je doložené od 10. stor. (999 Tritri, 1086 Triti, 1150 Turtur, 1267 Tortol, 1273 Tarchal a i.): má základ trtr- (Tritri) s nie dosť jasným významom, azda „skaly, skalné štíty” (hláskový vývoj prešiel cez Tartr- Tatr-). Na Balkáne je oronymum Trtra, grécky Tartaros.” Pôvodu názvu Tatry sa venoval aj Šimon Ondruš v 12. čísle časopisu Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život v roku 1997 v článku s názvom Podľa čoho majú meno naše Tatry?: „Naše Tatry zo staršej podoby Tartry a ešte staršej Trtry zaznačil notár kráľa Belu na konci 12. storočia ako Turtur... Apelatívneho brata majú naše Tatry aj hercegovinské Trtra (disimilačne aj Trtla podobne ako ukrajin. Toltry, Toutry) v gréckom terthron vo význame končiar.”

Pomenovanie Tatár má pôvod v turkických jazykoch a jeho etymológia je nejasná.

 


Otázka z 24. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Tatár