Otázka:

Kedy sa v texte píše číslovka slovom a kedy číslicami?

Heslá:

číslovky

Odpoveď:

Písanie čísloviek v texte neupravujú presne vymedzené pravidlá, závisí to od typu textu. Napríklad v beletrii sa číslovky zväčša píšu slovom, samozrejme, okrem letopočtov. V odborných textoch, napr. v slovenských technických normách, sa počet položiek od jedna do deväť vyjadruje slovne a číselné hodnoty fyzikálnych veličín sa uvádzajú číslicami. Písanie čísloviek slovom alebo číslicami závisí aj od ich pádového tvaru – v nominatíve sa častejšie používajú číslice, v nepriamych pádoch sa číslovky zväčša vypisujú slovom.  


Otázka z 09. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu číslovky