Otázka:

Je pre slovenský jazyk únosné písať meno Tatjana s j?

Heslá:

Tatiana, Tatjana

Odpoveď:

 

Ženské rodné meno Tatiana sa v slovenčine píše s dvojhláskou ia, podoba Tatjana so spoluhláskou j je v bulharčine, holandčine, chorvátčine, litovčine, macedónčine, slovinčine a v minulosti sa táto podoba používala pri prepise z ruštiny (kde je podľa súčasných pravidiel podoba Tatiana).


Otázka z 15. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tatiana