Otázka:

Stále počúvam, už aj v televízii, slovné spojenie "nosiť deti do školy", "odniesť dedka do nemocnice" a pod. Podľa mňa má byť odviesť deti do školy, príp. odviezť (autom).

Heslá:

nosiť deti do školy, vodiť, voziť

Odpoveď:

Súhlasíme s Vami. Zo spracovania slovies niesť nosiť v slovenských lexikografických príručkách, ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, vyplýva, že spojenia typu nosiť dieťa do školy alebo nosiť dedka do nemocnice by bolo opodstatnené iba v prípade, keby išlo o prenášanie imobilných osôb. Význam „sprevádzať niekoho niekam“ sa vyjadruje slovesom vodiť a význam „dopravovať vozidlom“ sa vyjadruje slovesom voziť.


Otázka z 09. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nosiť deti do školy