Otázka:

Slovo rezort sa dnes používa aj v súvislosti s cestovným ruchom. Zrejme ide o poslovenčenú verziu anglického slova resort. Čo si o tom myslíte?

Heslá:

rezort

Odpoveď:

Súhlasíme s Vami, že slovo rezort by sa v slovenčine nemalo používať namiesto slovných spojení rekreačné stredisko, rekreačný areál, rekreačná oblasť a pod. Toto slovo má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (v elektronickej podobe je dostupný na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) úplne iný význam. Žiaľ, cestovným kanceláriám aj vlastníkom a prevádzkovateľom niektorých ubytovacích zariadení na Slovensku sa tento kalk z angličtiny zapáčil natoľko, že pôvodné slovenské výrazy už nepoužívajú.


Otázka z 09. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rezort