Otázka:

Žriebätko sa na lúke pasie. - Dostala som z matematiky jednotku. Sú tieto vety gramaticky správne? A čo slovosled?

Heslá:

slovosled, poradie slov vo vete

Odpoveď:

Vety Žriebätko sa na lúke pasie Dostala som z matematiky jednotku nemožno z jazykového hľadiska považovať za nesprávne utvorené. V slovenčine nemáme na rozdiel od niektorých cudzích jazykov (napr. angličtiny) záväzné poradie slov (vetných členov) vo vete, lebo vzťahy medzi vetnými členmi sa vyjadrujú predovšetkým gramatickými príponami. Poradie slov sa môže meniť podľa kontextu a podľa toho, čo chceme vo vete zdôrazniť. Základná, štylisticky neutrálna podoba viet, na ktoré ste sa spytovali, je Žriebätko sa pasie na lúke Dostala som jednotku z matematiky. V určitých textových súvislostiach však možno formulovať vety aj inakšie. Napríklad na otázku Čo robí žriebätko na lúke? odpovieme Žriebätko sa na lúke pasie. Na otázku Čo si dostala z matematiky? možno odpovedať Z matematiky som dostala jednotku. Formulácia Dostala som z matematiky jednotku je trochu nezvyčajná, ale nie je vyslovene nesprávna.


Otázka z 09. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu slovosled
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku