Otázka:

Aký tvar má slovo panel v lokáli jednotného čísla?

Heslá:

panel, v paneli

Odpoveď:

 

 

Slovo panel má v lokáli jednotného čísla tvar (v) paneli. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde sa pri podstatných menách uvádzajú aj koncovky genitívu a v prípade potreby aj iných pádov.


Otázka z 08. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu panel