Otázka:

Je správna podoba inštrumentálu s prsami? Nemalo by byť s prsiami?

Heslá:

prsia, s prsami

Odpoveď:

 

 

Slovo prsia je pomnožné podstatné meno, ktoré má v inštrumentáli množného čísla tvar (s) prsami, lebo sa skloňuje podľa vzoru srdce. Tento vzor má v inštrumentáli plurálu výhradne príponu -ami.


Otázka z 07. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prsia