Otázka:

Je spisovné slovo základoškolský, resp. slovné spojenie základoškolská odborná činnosť podobne ako stredoškolská odborná činnosť?

Heslá:

základoškolský

Odpoveď:

Prídavné meno základoškolský súčasné lexikografické príručky nezachytávajú, ale v jazykovej praxi sa toto slovo vyskytuje pomerne frekventovane napr. v slovných spojeniach základoškolské vzdelanie, základoškolská matematika, základoškolské učivo, základoškolská látka, základoškolská čítanka, základoškolský pedagóg, základoškolské práce, základoškolská láska, základoškolský vek, základoškolský a stredoškolský systém, základoškolské olympijské hry, základoškolská odborná činnosť. Prídavné meno základoškolský je utvorené zo slovného spojenia základná škola analogicky ako prídavné meno stredoškolský zo slovného spojenia stredná škola či vysokoškolský zo slovného spojenia vysoká škola. Je to dobre utvorené, spisovné slovo.


Otázka z 07. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu základoškolský