Otázka:

Ako by sme mali v školskej praxi správne hodnotiť viacslovné vlastné mená zo slovnodruhového hľadiska? Napr. vo vete ,,Vystúpili sme na vrch Malý Vtáčnik" by sme mali od žiakov pri slovnodruhovom rozbore vety požadovať, aby vlastné meno určili ako Malý = prídavné meno, Vtáčnik = podstatné meno alebo ho majú určiť ako Malý Vtáčnik = podstatné meno, keďže vlastné mená zaraďujeme k podstatným menám ?

Heslá:

Malý Vtáčnik, vlastné mená

Odpoveď:

Pri podstatných menách rozlišujeme všeobecné podstatné mená, ako napr. pes, žena, chlap, mesto a vlastné podstatné mená, ako napr. Dunčo, Jano, Mária, Bratislava. Viacslovné názvy typu Malý Vtáčnik sú síce vlastné mená, ale nie vlastné podstatné mená. Zo slovnodruhového hľadiska je názov Malý Vtáčnik zložený z prídavného mena Malý a z vlastného podstatného mena Vtáčnik (názov pohoria). Zo syntaktického hľadiska ide v názve Malý Vtáčnik o určovací sklad, pričom prívlastok Malý rozvíja (bližšie určuje) význam nadradeného vetného člena Vtáčnik.


Otázka z 05. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Malý Vtáčnik