Otázka:

Je správne slovo "orľa" na označenie mláďaťa orla, ktoré je uvtorené analogicky podľa osol - osľa?

Heslá:

orol, orlíča, orlíčatko

Odpoveď:

 

Mláďa orla sa po slovensky nazýva orlíča, resp. orlíčatko. Tieto pomenovania nájdete aj v lexikografických príručkách slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 04. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu orol