Otázka:

Ako postupovať pri uvádzaní cudzích geografických názvov, ktoré nemajú štandardizovaný slovenský názov a ktorých súčasťou je názov prírodného útvaru? Konkrétne mi ide o záliv Cockerill Bay v Sierre Leone.

Heslá:

Cockerill Bay

Odpoveď:

Pri uvádzaní cudzích geografických názvov, ktoré nemajú v slovenčine štandardizovaný ekvivalent, Vám odporúčame uvádzať pôvodnú anglickú podobu, v danom prípade Cockerill Bay. Tento názov je nesklonný podobne ako iné anglické geografické názvy s druhou časťou Bay, napr. Hawke’s Bay alebo Thunder Bay. V prípade potreby možno používať pred samotným anglickým geografickým názvom Cockerill Bay aj slovenské druhové označenie záliv alebo zátoka (menší záliv), a to aj napriek tomu, že tento význam je obsiahnutý v druhej časti anglického pomenovania (Bay). V populárno-náučnom texte by bolo možné použiť popri anglickom názve aj preložený názov so vzťahovým prídavným menom Cockerillská zátoka/Cockerillský záliv, resp. ak je miesto pomenované po osobe (mužovi menom Cockerill), s privlastňovacím prídavným menom Cocckerillova zátoka/Cockerillov záliv. Tieto pomenovania Vám však neodporúčame používať, ak presne nepoznáte motiváciu anglického pomenovania.


Otázka z 04. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Cockerill Bay