Otázka:

Ktorý zápis je správny: zaradení ako samostatní strážny alebo zaradení ako samostatní strážni?

Heslá:

strážny, strážni

Odpoveď:

 

V spojení zaradení ako samostatní strážni musí byť podstatné meno strážny v nominatíve množného čísla, t. j. musí mať tvar strážni. Podstatné meno strážny, ktoré je utvorené z prídavného mena strážny a má tvar prídavného mena, sa skloňuje ako prídavné meno podľa vzoru pekný, t. j. bez strážneho, k strážnemu, (vidím) strážneho, o strážnom, so strážnym; v množnom čísle: strážni, bez strážnych, k strážnym, (vidím) strážnych, o strážnych, so strážnymi.


Otázka z 04. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu strážny