Otázka:

Môže sa používať slovo tep, resp. tepová frekvencia, alebo len pulz, pulzové hodnoty? Podľa mňa je to čechizmus.

Heslá:

pulz, tep

Odpoveď:

Podstatné mená pulz aj tep sú v slovenčine synonymá. Ani jedno z nich nemožno považovať za čechizmus, oba výrazy sú spisovné. V lekárskej terminológii sa však uprednostňuje ako odborný termín slovo pulz a prídavné meno pulzový, napr. deficientný pulz, dvojúderový pulz, nepravidelný pulz, nitkovitý pulz, pulzová vlna, pulzová frekvencia, pulzový šelest, pulzová krivka.


Otázka z 04. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pulz