Otázka:

Môže sa používať tep, tepová frekvencia, alebo len pulz, pulzové hodnoty? Podľa mňa je to čechizmus.

Heslá:

pulz, tep

Odpoveď:

Podstatné mená pulz aj tep sú v slovenčine synonymá. Ani jedno z nich nemožno považovať za čechizmus, oba výrazy sú spisovné. V lekárskej terminológii sa však uprednostňuje ako odborný termín slovo pulz a prídavné meno pulzový,napr. deficientný pulz, dvojúderový pulz, nepravidelný pulz, nitkovitý pulz, pulzová vlna, pulzová frekvencia, pulzový šelest, pulzová krivka. Pre zaujímavosť uvádzame frekvenciu v databáze Slovenského národného korpusu SNK (prim-6.0.30-public-sk) 883 M (#634). Podstatné meno pulz 2036 výskytov, podstatné meno tep 1719, prídavné meno pulzový 326 výskytov, prídavné meno tepový 218.  Frekvencia spojení, na ktoré ste sa spytovali, je takáto: pulzová frekvencia 53, tepová frekvencia 69, pulzové hodnoty 4, tepové hodnoty 0.


Otázka z 04. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pulz