Otázka:

Je správny výraz odporúčací list? Alebo odporúčajúci?

Heslá:

odporúčací, odporúčajúci

Odpoveď:

Slovné spojenie odporúčací list je jazykovo správne. V porovnaní so slovným spojením odporúčajúci list je frekventovanejšie.


Otázka z 03. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odporúčací