Otázka:

Ak mám tri položky a chcem pripustiť iba jednu možnosť, mám použiť spojku "alebo" dvakrát? Má veta "Alena kúpi hrušky alebo jablká alebo marhule" rovnaký význam ako veta "Alena kúpi hrušky, jablká alebo marhule"?

Heslá:

buď - alebo, alebo - alebo, alebo, vylučovací vzťah

Odpoveď:

Priraďovacou spojkou alebo sa vyjadruje tak vylučovací vzťah (teraz alebo nikdy, žiť alebo umrieť), ako aj zlučovací vzťah s významom eventuality (požiadaj brata alebo rodičov, dáme si kávu alebo zmrzlinu). Preto ani z jednej vety, ktoré ste uviedli, nevyplýva úplne jednoznačne, že Alena kúpi iba jeden druh ovocia. Na jednoznačné vyjadrenie možnosti výberu jedinej veci Vám odporúčame používať dvojčlenné spojky buď – alebo, resp. alebo – alebo, t. j. Alena kúpi buď hrušky, alebo jablká, alebo marhule alebo Alena kúpi alebo hrušky, alebo jablká, alebo marhule.


Otázka z 02. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu buď - alebo