Otázka:

Aký je správny tvar slova etuda v genitíve množného čísla?

Heslá:

etuda, etud

Odpoveď:

Slovo etuda má v genitívne plurálu dvojtvar etud/etúd (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, pričom kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka).


Otázka z 02. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu etuda