Otázka:

Aké i sa píše v slovných spojeniach spojení čudné zveri/-y a po stopách zveri/y? Viem, že zver v ženskom rode znamená zvieratá a v mužskom rode väčšie zviera (podľa KSSJ), ale odkiaľ mám vedieť, o aké zviera ide?

Heslá:

zvery, zveri, Zver

Odpoveď:

 

Hromadným podstatným menom ženského rodu zver (tá zver) sa pomenúva skupina zvierat, t. j. hromadné podstatné meno zver má význam „zvieratá“, napr. miesta, kde sa zdržuje lesná zver, rys loví najmä srnčiu zver, ponechali ho divej zveri, podmienky lovu na poľovnú zver. Hromadné podstatné meno sa používa iba v jednotnom čísle, ale pomenúva sa ním viac vecí (v tomto prípade zvierat) jednej skupiny, napr. srnčia zver – srnce a srnky, alebo lesná zver – zvieratá žijúce v lese. Slovo zver sa skloňuje podľa vzoru kosť (zo starej kosti – zo starej zveri, k zlomenej kosti – k uhynutej zveri).

            Zvieracím podstatným menom mužského rodu zver (ten zver) sa pomenúva väčšie (zvyčajne dravé) zviera. Podstatné meno mužského rodu zver sa skloňuje podobne ako ostatné zvieracie podstatné mená v jednotnom čísle podľa vzoru chlap, napr. pustil sa do zvera holými rukami, nora zrejme slúžila nejakému zverovi, a v množnom čísle podľa vzoru dub, napr. obkľúčili ich divé zvery (ako veľké duby), nechali ho zraneného v lese napospas zverom.

            Žiakom v škole robí často problém pravopis spojení divé zvery, čudné zvery. V tomto spojení môže ísť pri slove zvery iba o tvar zvieracieho podstatného mena mužského rodu zver, ktoré má v nominatíve aj v akuzatíve množného čísla príponu -y (nominatív: sú to divé/čudné zvery, akuzatív: vidím divé/čudné zvery). Na porovnanie pri hromadnom podstatnom mene ženského rodu zver má nominatív podobu je to divá/čudná zver a akuzatív vidím divú/čudnú zver.

Takisto spojenie po stopách divej zveri možno zapísať iba jediným spôsobom, a to s mäkkým i, lebo v tomto spojení môže ísť iba o podstatné meno zver ženského rodu (vzor kosť). Keby sa použilo podstatné meno zver v mužskom rode, spojenie by malo podobu po stopách divých zverov.

Ako vidíte, pri písaní diktátov a dopĺňaní i, y v testoch nemá zmysel uvažovať, či ide o malú, alebo o veľkú zver, či je to zver dravá, alebo plachá, ale treba si všímať kontext (tvar prídavného mena či slovesa v sklade).


Otázka z 01. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zvery