Otázka:

Aký ekvivalent existuje k slovu točítko?

Heslá:

točítko, nastavovacia skrutka, hrnčiarske točidlo, zaostrovacia skrutka, zaostrovací krúžok

Odpoveď:

 

České slovo točítko má v slovenčine ekvivalent točidlo, ktorý funguje ako technický termín vo význame „nástroj slúžiaci na točenie niečoho“, napr. hrnčiarske točidlo. Na pomenovanie súčasti optického prístroja, ktorým sa zaostruje, používa sa označenie zaostrovacia skrutka alebo zaostrovací krúžok. Ak ide o inú funkciu skrutky (krúžku), možno použiť prídavné meno nastavovací – nastavovacia skrutka alebo nastavovací krúžok. 

 


Otázka z 18. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu točítko