Otázka:

Ako sa skloňuje slovo narodený v nasledujúcej vete? "vo veci uloženia opatrenia žiakovi narodenému..."

Heslá:

narodený

Odpoveď:

V spojení vo veci uloženia opatrenia žiakovi narodenému... je tvar príčastia narodený v datíve jednotného čísla rovnako ako slovo žiakovi, s ktorým sa viaže.


Otázka z 08. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu narodený