Otázka:

Píše sa v strede vety za skratkou 100 ks bodka?

Heslá:

kus, ks

Odpoveď:

Skratka ks od slova kus sa píše bez bodky, napr. 100 ks dobytka.


Otázka z 30. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu kus