Otázka:

Ktorá formulácia je správna: "Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy" alebo "Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy"?

Heslá:

neoddeliteľný

Odpoveď:

 

 

Vo vete Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy odporúčame použiť prídavné meno neoddeliteľný, ktoré má význam „ktorý sa nedá, nemá oddeliť od daného celku, od seba navzájom“.


Otázka z 30. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neoddeliteľný