Otázka:

Aká predložka sa používa pri názve mestskej časti Trnávka? Správne je v Trnávke alebo na Trnávke?

Heslá:

Trnávka

Odpoveď:

 V spojení s názvom časti Bratislavy Trnávka sa pri miestnom vyjadrení používajú obe predložky aj na – v Trnávke aj na Trnávke. Predložka je základná miestna predložka a predložka na vychádza z miestneho úzu, ktorý sa v takýchto prípadoch rešpektuje (porov. na Orave, na Vrútkach, na Štrkovci, na Vydrici). Keďže miestny úzus nemusí každý poznať, prirodzene sa v spojení s názvom Trnávka používa aj v – v Trnávke.

 


Otázka z 01. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 01. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Trnávka