Otázka:

Je správne používať pozdrav ahoj, čau v tvare ahojte, čaute?

Heslá:

ahojte, čaute

Odpoveď:

Podoby množného čísla z pôvodných pozdravov ahojčau vznikli spontánne, odrážajú flexibilitu slovenčiny. V dôsledku vysokého výskytu v jazykovej praxi už boli slová ahojtečaute lexikograficky spracované. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (písmená a – g, 2006) sa uvádzajú ako synonymné, s významom „neformálny pozdrav pri stretnutí alebo na rozlúčku určený viacerým osloveným“. Obe sú označené ako hovorové, preto je ich použitie vhodné iba v neformálnom jazykovom prejave.  


Otázka z 27. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ahojte