Otázka:

Píše sa slovo teamleader anglickým pravopisom, alebo je už zdomácnené?

Heslá:

tímlíder, teamleader

Odpoveď:

Anglické slová teamleader sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý má kodifikačnú platnosť, uvádzajú v zdomácnenej podobe tímlíder, preto aj zložené slovo tímlíder má zdomácnenú podobu.


Otázka z 27. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tímlíder