Otázka:

Ako má byť správne: budeme spolu na vždy, alebo navždy? Píše sa to spolu?

Heslá:

navždy

Odpoveď:

 

 

Príslovka navždy sa píše spolu. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 27. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu navždy